เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลีย

“ออสเตรเลีย” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีสถานที่ตามธรรมชาติมากมายและงดงาม มีเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกหลายเมือง ผู้คนที่เป็นมิตร ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ถือว่าเป็นประเทศยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวและนักเรียนไทยส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวและศึกษากัน

 

ใครที่กำลังจะไปท่องเที่ยวหรือศึกษาที่ออสเตรเลีย Wonderful Package มีเกร็ดความรู้ก่อนเดินทางมาฝากทุกท่านค่ะ

 

1.ภูมิประเทศ

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก แต่ก็เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลก

เป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นทวีปและประเทศ

มีอุทยานแห่งชาติ มากกว่า 500 แห่ง พื้นที่สงวนกว่า 2,700 แห่ง รวมถึงบริเวณอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าไปจนถึงเขตสงวนของชาวอะบอริจิน

องค์การยูเนสโกได้กำหนดพื้นที่มรดกโลกในออสเตรเลีย ถึง 20 แห่ง 

มีเมืองในออสเตรเลียที่ติดอันดับ 40 เมืองที่ดีที่สุดในโลกถึง 6 เมือง

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียขึ้นชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะไปเรียนเมืองไหนก็มั่นใจได้ว่าอยู่ในชุมชนที่เป็นมิตรและปลอดภัย

มีนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 7 แสนคนที่เรียนอยู่ในออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยของที่นี่ ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกถึง 6 แห่ง

 

2.สภาพภูมิอากาศ

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ สภาพอากาศของออสเตรเลียจึงมีความหลากหลายแตกต่างไปตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ ตั้งแต่แบบเขตร้อนถึงแบบอบอุ่น พื้นที่ร้อนสุดตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ประมาณ 34 องศาเซลเซียส และอากาศหนาวเย็นสุดอยู่ทางตอนใต้ ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส 

ออสเตรเลีย มี 4 ฤดูกาล

– ฤดูร้อน ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิอยู่ที่ 20-27 องศาเซลเซียส อากาศร้อน บางแห่งแห้งแล้งและเกิดไฟป่าได้

– ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีอุณหภูมิอยู่ที่ 12-20 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบาย มีฝนตกบ้าง

– ฤดูหนาว ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม มีอุณหภูมิอยู่ที่ 8-17 องศาเซลเซียส อากาศหนาว มีหิมะตกบริเวณเทือกเขาสูง

– ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน มีอุณหภูมิอยู่ที่ 14-23 องศาเซลเซียส อากาศดี เย็น สบาย  

 

3.เวลา

ออสเตรเตรเลีย มีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) 

ตัวระบุโซนเวลา IANA สำหรับออสเตรเลีย คือ Australia/Sydney มี 4 โซนเวลา

– Australian Eastern Daylight Time (AEDT) UTC/GMT+11 เร็วกว่าไทย 4 ชั่วโมง จะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ดังนั้น ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ วิคตอเรีย ทัสมาเนีย เซาท์ออสเตรเลีย จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม

– Australian Eastern Standard Time (AEST) UTC/GMT+10 เร็วกว่าไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐควีนส์แลนด์ นิวเซาธ์เวลส์ วิคตอเรีย ทัสมาเนีย แคนเบอรร์รา

– Australian Central Standard Time (ACST) UTC/GMT+9.30 เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ในมณฑลตอนเหนือ และรัฐเซาธ์ออสเตรเลีย 

– Australian Western Standard Time (AWST) UTC/GMT+8 เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

เมื่อเดินทางไปถึง อย่าลืมที่จะปรับเวลานาฬิกา โดยเทียบเวลาได้จากนาฬิกาของสนามบิน ป้องกันการขึ้นเครื่องบินผิดเวลานะคะ

 

4.ชนชาติ วัฒนธรรมและสังคม

ออสเตรเลีย มีประชากรกว่า 25 ล้านคน มีหลายเชื้อชาติกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งชาวตะวันตก ชาวยุโรป ชาวเอเชีย

ชาวออสซี่ เป็นชื่อเรียกของคนออสเตรเลีย โดยแบ่งเชื้อชาติออกเป็น 2 กลุ่ม

– กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรส่วนใหญ่ของออสเตรเลียที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ได้แก่ ชาวอังกฤษ อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ กรีซ และยังมีเชื้อสายเอเซียด้วย โดยอาศัยอยู่ทางใต้ ตะวันตก และตะวันออก 

– กลุ่มคนพื้นเมือง เป็นประชากรดั้งเดิมของออสเตรเลีย หรือที่รู้จักกันว่าเป็น “ชาวอะบอริจินิสหรือออสเตรลอยด์” ซึ่งรัฐบาลได้สงวนพื้นที่ไว้ให้กับชาวพื้นเมือง โดยอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศคือนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

วัฒนธรรมส่วนใหญ่ของออสเตรเลียเป็นแบบตะวันตก อังกฤษหรือแองโกลเคลติก แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่พัฒนามาจากชนพื้นเมืองและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ปัจจุบันยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกันด้วย

สังคมชาวออสซี่ ถือว่ามีความเป็นสากลนิยมและมีชีวิตชีวามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก 

 

5.ศาสนา

ศาสนาประจำชาติของออสเตรเลียไม่มี

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก แองกลิกัน

แต่ก็มีบางส่วนนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู และเชน

 

6.ภาษา

มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากกว่า 200 ภาษา โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไป 

“ภาษาอังกฤษ” เป็นทั้งภาษาทางการของออสเตรเลีย และภาษาประจำชาติ

ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติทำให้มีภาษาหลายสำเนียงและมีคำศัพท์ที่โดดเด่น

นอกจากนี้มีภาษาภาษาจีนกลาง กวางตุ้ง เวียดนาม อิตาลี อาหรับ และกรีก อีกด้วย

 

7.เศรษฐกิจ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้้ามันเชื้อเพลิง สินแร่ เพชร พลอย อัญมณี เนื้อสัตว์ ธัญพืช

ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์โทรคมนาคม ยาและเวชภัณฑ์

ตลาดนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย และเกาหลีใต้

ปัจจุบันออสเตรเลียได้ส่งออกแร่ธาตุให้กับประเทศจีนเป็นหลัก

ออสเตรเลียเป็นผู้ให้บริการในสาขาต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับโลก เช่น การศึกษา การท่องเที่ยวการสื่อสาร การเงินและการประกันภัย เป็นต้น

 

8.อาหารและร้านอาหาร

ออสเตรเลียมีชื่อเสียงเรื่องเนื้อวัว อาหารยอดนิยมของชาวออสซี่ คือ พายเนื้อ หากไปต้องลองทานเพราะเป็นอาหารจานหลักของที่นี่เลย

จิงโจ้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย แต่ที่นี่เขานำเนื้อจิงโจ้มาทำเป็นอาหาร ซึ่งเมนูยอดฮิตนี้เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวด้วย

เวจเจไมท์ (Vegemite) เป็นอาหารจานหลักของชาวออสซี่เลยก็ว่าได้ รสชาติก็จะคล้ายๆ เนยถั่วเค็มๆ อาจจะไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่

ลามิงตัน เค้กทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า เนื้อเค้กเป็นสปองจ์ เคลือบด้วยช็อคโกแลต และโรยเกล็ดมะพร้าวแห้ง ขนมหวานยอดนิยมที่จะต้องมีในทุกปาร์ตี้

น้ำประปาที่นี่สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล ดื่มได้อย่างสบายใจเพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี

 

9.การแต่งกาย

ชาวออสซี่มักจะแสดงความนับถือให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง

ลักษณะนิสัยส่วนใหญ่เป็นคนถ่อมตัวในความสำเร็จ

ผู้ชายและผู้หญิง จะทักทายกันด้วยการจับมือและแสดงออกเป็นพิธีการ

การแต่งกายค่อนข้างเรียบร้อยและสุภาพ

 

10.การเดินทางเข้าออสเตรเลีย

มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ เข้าสู่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ บริสเบน แคร์นส และเพิร์ธ เมลเบิร์น โดยมีสายการบิน ได้แก่ การบินไทย (TG) แควนตัสแอร์เวย์ส (QF) บริติชแอร์เวย์ส (BA) และ สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

 

11.การเดินทางภายในประเทศ

เครื่องบินในประเทศ เป็นวิธีที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลาเดินทาง เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่ แต่ละเมืองตั้งอยู่ห่างกันมาก จึงมีเที่ยวบินภายในประเทศบินไปเมืองต่างๆ ทั่วทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ สายการบินแควนตัส สายการบินเวอร์จินบลู และยังมีสายการบินขนาดเล็กอีกหลายสายที่เปิดบริการบินระหว่างเมืองเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล และบางสายการบินก็มีเส้นทางบินไปยังเกาะบริเวณนอกชายฝั่งของออสเตรเลียให้อีกด้วย

รถโดยสารประจำทาง เป็นการเดินทางระหว่างเมืองต่อเมืองในออสเตรเลียที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ก็ใช้เวลาในการเดินทางมากที่สุด เพราะเมืองต่างๆ นั้นอยู่ห่างไกลมาก

รถไฟ การเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถไฟในออสเตรเลียไม่ค่อยเป็นที่นิยม เพราะเส้นทางเดินรถไฟไม่ครอบคุลมทั่วประเทศ หลายพื้นที่ไม่มีทางรถไฟไปถึง อีกทั้งราคาค่าโดยสารก็แพงด้วย ซึ่งชาวออสซี่มักจะใช้รถไฟเดินทางไปทำงานมากกว่าใช้เดินทางข้ามรัฐ เช่น รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิคตอเรีย และรัฐควีนส์แลนด์ ทั้งนี้ ก็ยังมีรถไฟขบวนพิเศษบางสาย เปิดวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

รถยนต์ การขับรถในออสเตรเลียเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายมาก ถ้าขับรถเป็นและพูดภาษาอังกฤษได้ จึงเป็นวิธีที่เหมาะในการเดินทางแบบกลุ่มเล็ก ซึ่งกฎจราจรของออสเตรเลีย ขับรถทางซ้ายเหมือนเมืองไทย บนถนนค่อนข้างกว้างและมีรถวิ่งไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นถนนไฮเวย์ ทางไม่ซับซ้อนวกวน

รถแท็กซี่ ค่าโดยสารคิดตามมิเตอร์ โดยแท็กซี่จะจอดรอผู้โดยสารอยู่ที่ป้ายกำหนด ซึ่งมักจะตั้งอยู่ในเขตชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า หน้าโรงแรมใหญ่ หรือจะใช้บริการโทรเรียกรถก็ได้ซึ่งการใช้บริการค่อนข้างสะดวกรวดเร็วและราคาไม่แพงด้วย

นอกจากนี้ ในเมืองใหญ่ของออสเตรเลียยังมีระบบการขนส่งรูปแบบอื่นให้ใช้บริการ เช่น รถลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน รถราง และเรือเฟอร์รี่บริการรถไฟในเมืองโอ๊คแลนด์และเมืองเวลลิงตัน ค่าโดยสารเหมือนรถบัส ราคาเริ่มตั้งแต่ 2 เหรียญ คิดตามระยะทาง ยิ่งไกลก็จะยิ่งแพง